مدیریت آقای علیرضا رفان : ۰۹۱۱۵۰۰۲۲۱۴

مدیر فروش آقای احدی پور : ۰۹۱۱۵۰۰۲۲۱۷
آدرس :
رشت ، جاده انزلی ، روبروی هلال احمر ، کوچه سحر خیز
شماره تلفن دفتر :
۰13۳۳۷۳۷۴۷۱