شرکت ایران کاربرات با سابقه ۳۸ ساله ئر زمینه تولید پمپ ها،استپرموتور و پتانسیومتر ها فعالیت دارد
برای دیدن هر کدام روی موضوع مورد نظر کلیک کنید.

برای دانلود لیست کلی محصولات شرکت روی دکمه مورد نظرکلیک کنید